Translate-Μετάφραση

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σήμερα, σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και καλπάζουσας ανεργίας, με τη φτώχεια να έχει αγκαλιάσει μεγάλα στρώματα του πληθυσμού του Δήμου Πωγωνίου, η αυξημένη κοινωνική φροντίδα και προστασία, η αλληλεγγύη και η προαγωγή της υγείας, κρίνονται επιβεβλημένες και οφείλουν να μετουσιώνονται σε θεσμικές πολιτικές στήριξης και ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων. Απαιτείται, δηλαδή, η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δομών και αξιόπιστων μηχανισμών παρέμβασης, για την απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Υγεία & Προληπτική Ιατρική
Δομές Παροχής Συσσιτίων (κοινωνικά συσσίτια)
Κέντρα ημερήσιας ή συνεχούς φροντίδας ηλικιωμένων

Δομές Παροχής Συσσιτίων 
Για την σίτιση ευπαθών ομάδων. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με  στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Υγεία & Προληπτική Ιατρική

Με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία και την υλοποίηση σειράς από δράσεις για τα παιδιά, τους νέους, τις γυναίκες, την οικογένεια, την  τρίτη ηλικία και όσους από τους συνανθρώπους μας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, σή-μερα στα χρόνια της κρίσης

Το όραμά μας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο Πωγώνι
Όραμά μας αποτελεί η παροχή  υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα προσδιορισθεί με αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα του Δήμου μας. Η Κίνησης Πολιτών Πωγωνίου «Αλληλεγγύη» Κίνησης Πολιτών Πωγωνίου «Αλληλεγγύη» είναι αποφασισμένη  να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό δίκτυο υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών του Δήμου Πωγωνίου  ξεπερνώντας τα προβλήματα από τον μικρό πληθυσμό σε σχέση με την αναλογικά μεγάλη έκταση του και διορθώνοντας τη σημερινή τραγική εικόνα του Πωγωνίου όπως το πολύ κακό οδικό δίκτυο, τις ανύπαρκτες συγκοινωνίες κλπ. Στο εγκαταλειμμένο Πωγώνι  έφτασε η ώρα οι πολίτες να νιώσουν ασφαλείς ότι θα έχουν ιατρική και κοινωνική φροντίδα, δίπλα στο σπίτι τους, όποτε την χρειαστούν.
Το Δίκτυο υγείας και κοινωνικής προστασίας του Δήμου, θα χρηματοδοτηθεί από κρατικούς, κοινοτικούς, ιδίους και άλλους πόρους.
Η Έννοια των  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Τα Δημοτικά Ιατρεία ως φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-Υγείας παρέχουν σε όλους τους πολίτες μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει:
  • Υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο Νοσοκομείο
  • Την εκτίμηση των αναγκών Υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας.
  • Υποδομές για την εξασφάλιση και την διαχείριση όλων των ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού.
  • Οικογενειακό προγραμματισμό
  • Προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα
  • Μετα-νοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση
  • Παρακολούθηση χρονίων πασχόντων
·         Δωρεάν Παροχή στους Δημότες εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και
Προληπτικών Γυναικολογικών Εξετάσεων όπως Παπ Τεστ, μαστογραφίες κλπ
Η Χωροθέτηση των  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Στα πλαίσια της λειτουργίας ενός « Έξυπνου Δήμου», που αποτελεί όραμα της Κίνησης Πολιτών Πωγωνίου «Αλληλεγγύη» για το Πωγώνι,  η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να παρέχεται προς όλους τους πολίτες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χώρο τον οποίο αυτοί ζουν και εργάζονται. 
Κοινωνικό Φαρμακείο
 Η Ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, παρέχοντας στους απόρους, άνεργους και ανασφάλιστους, δωρεάν, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω χορηγιών και συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. 
Δομές Παροχής Συσσιτίων
Για την σίτιση ευπαθών ομάδων. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Κέντρα ημερήσιας ή συνεχούς φροντίδας ηλικιωμένων
Η ίδρυση ή ανασυγκρότηση  και λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. σ’ όλα τα κεφαλοχώρια του Δήμου Πωγωνίου στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης και τετάρτης ηλικίας, στην αποφυγή περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού τους, στην ψυχολογική και κοινωνική τους υποστήριξη, στην αντιμετώπιση και κάλυψη των αναγκών τους, με την παροχή φροντίδας και βασικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ενός ποιοτικού και αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης τους, την αποδέσμευση των μελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος από την συνεχή φροντίδα των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ώστε να μπορούν, ειδικά οι γυναίκες, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Σε ημερήσια 12ωρη λειτουργία, θα προσφέρονται καθημερινά φιλοξενία σε ζεστό «οικογενειακό» περιβάλλον, νοσηλευτική φροντίδα, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα και δημιουργική απασχόληση στους ηλικιωμένους που εξυπηρετεί. Θα γίνονται καθημερινά μετρήσεις και  θα παρακολουθείται και τηρείται η φαρμακευτική αγωγή των φιλοξενουμένων, παρέχεται βοήθεια στην ατομική υγιεινή κ.α. Γίνεται ενημέρωση για θέματα υγείας, πρόνοιας των ιδίων αλλά και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Όταν εντοπίζεται πρόβλημα προτείνεται η παραπομπή τους στους αντίστοιχους ιατρούς και ιατρικές υπηρεσίες.
Επίσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες με στόχο την ψυχαγωγία, τη πληροφόρηση-ενημέρωση, αλλά και τη θρησκευτική κάλυψη των επωφελούμενων. Προσφέρονται αφεψήματα, μικρά γεύματα, βοήθεια σε εξωτερικές εργασίες (εξόφληση λογαριασμών, αγορές, τακτοποίηση ιατρικών βιβλιαρίων, κ.τ.λ.),μετακινήσεις με  συνοδεία των ηλικιωμένων από και προς το Κ.Η.Φ.Η. ή όπου αλλού χρειαστεί (Τράπεζες, Ταμεία, ΚΕΠ  κ.α.)
Τα Κέντρα θα  διαθέτουν  κλίνες, θα είναι πλήρως κλιματιζόμενα, προσφέροντας ανακούφιση κατά την θερινή περίοδο στους ηλικιωμένους, που πολλές φορές είναι απαραίτητη για λόγους υγείας. Τέλος σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα μεταφέρονται στο Κ.Η.Φ.Η. ρουχισμός και κλινοσκεπάσματα ατόμων που έχουν ανάγκη υποστήριξης, όπου θα  πλένονται, θα σιδερώνονται και θα παραδίδονται έτοιμα για χρήση.
Ίδρυση ή συνεργασία με υφιστάμενα Ιδιωτικά από τον  Μη Κερδοσκοπικό Τοµέα, Κέντρα Συνεχούς Φροντίδας Ηλικιωμένων, με στόχο τη  βελτίωση, ποιοτικά και ποσοτικά, των υπηρεσιών φροντίδας.  Με 24ωρη λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο και  στόχο την αποτελεσµατική παροχή φροντίδας στα ηλικιωμένα άτοµα που έχουν ανάγκη και που πρέπει να τύχουν ισότιµης, αλλά ταυτόχρονα ενεργητικής προστασίας και υποστήριξης.
Φροντίδα των ηλικιωμένων, εντός του πλαισίου της οικογένειας, η οποία καλείται να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Mε δημοτικές παροχές, πέρα των  φορολογικών  ελαφρύνσεων της κεντρικής διοίκησης, για τις οικογένειες που φροντίζουν ηλικιωμένα μέλη. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου  αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη συνέχιση της «αυτονόητης θεμελιωμένης αρχής του καθήκοντος παιδιών, εγγονών και συγγενών που φροντίζουν τους ηλικιωμένους».
 Το κόστος θα καλυφθεί  από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, από ίδιους δημοτικούς πόρους και από  δωρεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου